Kommunen har fått en henvendelse fra et flyktningmottak

Rakkestad kommune har ikke blitt spurt om å bosette flyktninger i år av staten. Men har fått en forespørsel fra et flyktningmottak.