Kommuneansatte fra Sverige kan ferdes over grensen

– De har fått dokumentasjon om at de jobber i Rakkestad kommune.