Søker midler for å sikre driften av Kjør for livet

Artikkelen er over 1 år gammel

Rakkestad kommune har søkt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennom nasjonal tilskuddsordning om 350.000 kroner og 420.000 kroner til drift av Kjør for livet-tilbudet i Rakkestad.