– Her er det bare å flytte rett inn, sto det i salgsopplysningene.

Det som boligkjøperne ikke visste, var at de to leilighetene de kjøpte i samme hus i Kristiansund hadde alvorlige mangler.

I fjor kjøpte Camilla Fløysand og Sabina Jakobsen/Christer Olden hver for seg to nyoppussede leiligheter i et 100 år gammelt hus på Innlandet. Leilighetene kostet henholdsvis 1,3 og 1,85 millioner kroner. Selgeren Rafael Reuven Gortler fra Risør kjøpte i 2018 hele huset for 1.125.000 kroner.

Leilighetene var ifølge brannvesenet så brannfarlige at de ikke kunne gjøre noe annet enn å be kommunen få de nye beboerne til å flytte ut av dem, og 30. april la Kristiansund kommune ned bruksforbud. Det ble påvist at det ikke foreligger brukstillatelse og at det ikke er utført noen brannsikringstiltak relatert til seksjoneringen av huset, skriver TK.

Dette kommer fram i en fersk kjennelse fra Aust-Agder tingrett.

«Ufagmessige» løsninger

I tillegg kommer det fram i kjennelsen at de tre kjøperne har avdekket en rekke andre mangler ved leilighetene, blant annet alvorlig svikt i en bærende konstruksjon. Flere «ufagmessige» løsninger ved bordkledning, etterisolering og skifte av vinduer skal ifølge kjennelsen ha vært utført av håndverkere etter Gortlers instruks.

Takstmannen uttalte i vitneboksen at det er høyst usikkert om leiligheten, som den står i dag, er salgbar.

Nå har de tre kjøperne fått medhold i tingretten om at det skal tas arrest i to eiendommer som selgeren Rafael Reuven Gortler eier i Tvedestrand og i Farsund til en samlet verdi av nærmere fire millioner kroner. Arrest brukes som midlertidig sikring av pengekrav.

Alternativt til arresten i de to eiendommene må Gortler stille nærmere fire millioner kroner i sikkerhet på annen måte.

– Har rett til heving

Kjennelsen i Aust-Agder tingrett ble først fattet 21. april. Gortlers advokat, Øyvind Miller, prøvde i den muntlige forhandlingen sist uke å få tingretten til å omgjøre avgjørelsen, men lyktes ikke i det.

– Det er etter rettens vurdering sannsynliggjort at både Fløysand og Jakobsen/Olden har rett til heving overfor Gortler, konkluderer retten med.

Retten stadfester også at selgeren må betale kjøpernes saksomkostninger på 200.000 kroner.

Mener selgeren vil unndra seg kravene

Gortler har blant annet vist til at det i salgsopplysningene for begge leilighetene sto at: «Bygningen er oppført etter andre brannkrav enn dagens regelverk. Det er av den grunn ikke aktive brannskiller mellom boenhetene/fellesareal.»

Retten, på sin side, viser til avsnittet forut for dette i salgsopplysningene, hvor det står: «Leiligheten gir et bra helhetsinntrykk, boligtype og påkostninger tatt i betraktning. Det ble ikke registrert større/vesentlige forhold av negativ betydning med boligen.»

Salgsopplysningene gir ikke kjøperne særlig grunn til nærmere undersøkelse eller et varsel om risiko av den typen som materialiserte seg, mener retten, som skriver:

– Ennå mindre kan dette sies å være en risikoopplysning som skulle gjøre det påregnelig for kjøper å måtte foreta brannsikring av hele leiligheten eller at det ikke foreligger gyldig brukstillatelse.

Ifølge retten er det god grunn til å ta arrest i Gortlers eiendommer.

– Gortlers opptreden forut for og ved salget, viser en opptreden som underbygger frykten for at han vil forsøke å vanskeliggjøre inndrivelse av kravene, heter det i kjennelsen.

Gortlers advokat har anført at arresten er sterkt urimelig og uforholdsmessig inngripende. Retten nøyer seg med å framheve at både hovedkrav og sikringsbehovet er så godt begrunnet at dette overstyrer mothensynet på Gortlers kant.

Tar det tungt

Eiendomsutvikleren Rafael Reuven Gortler har levd av å pusse opp hus og selge dem videre i over 20 år. Tidens Krav sin oversikt over eiendomsoverdragelser viser at han i 2018 solgte videre et annet hus i Kristiansund for 1,2 millioner kroner mer enn han kjøpte det for.

Overfor Tvedestrandsposten hevder han at han har handlet i god tro i denne saken. Han står også fast ved at det er megleren som solgte de to leilighetene som må bære ansvaret for at situasjonen ble som den ble.

Når arresten nå er stadfestet, og han må betale saksomkostninger, tar han det tungt, ifølge avisen (krever innlogging).

– Når noen setter en arrest mot alt du har i livet, har du ingenting igjen i livet, skriver han i en SMS til Tvedestrandsposten fredag.

– Hvordan skal jeg kunne betale skatt? Hvordan skal jeg få penger til å leve? Fra hvor? Noe er veldig galt her, skriver han videre.

Han sier til avisen at han ønsker å bevise at han ikke er skyldig i å ha gjort noe galt i saken.

– Jeg har fulgt alle instruksjoner jeg har fått, og gjort alt som jeg skal etter det jeg visste om, skriver han til Tvedestrandsposten i en e-post.