– Kjempeviktig å få tjenestetilbudene for barn og unge raskt tilbake

De to engasjerte partikollegene passet på å møtes til en prat mens de begge vikarierer som henholdsvis barne- og familieministeren og ordfører.