Det sier kirkeverge i Rakkestad sokn, Gunnar Gudim. Han forteller at Rakkestad deltar i den landsdekkende aksjonen hvor krigens lidelser i Ukraina settes på dagsorden. Søndag kl. 13 skal både kirkeklokkene i Rakkestad og Degernes kirke ringe for markere at tankene er hos krigens ofre.

– Russlands invasjon av Ukraina har sjokkert en hel verden. Det berører oss alle, også som menigheter og som nasjonalt kirkelig fellesskap i Norge. Det er mange kommuner og menigheter som nå forbereder mottak av flyktninger fra krigsområdene her i Norge. Mange deltar også på demonstrasjoner og markeringer for fred. Takk for alt arbeid som gjøres i det godes tjeneste. Mange kirker har gitt rom for samlinger med mulighet for stillhet, for bønn og lystenning, for fred og rettferdighet for Ukrainas folk. Vi ber for alle som nå er rammet av denne krigen, og for alle som er preget av angst og uro. Vi tenker også spesielt på ukrainere og russere i vårt eget land, sier kirkeverge Gudim, som forteller at det lokalt vil bli markert ved at kirkeklokkene ringer i Rakkestad og Degernes kirke søndag. Han håper mange får dette med seg, så ingen blir skremt av at det ringes i klokkene utenom ordinær kirketid.

– Fra gammelt av har det vært tradisjon for at ringing med kirkeklokkene har blitt brukt for å varsle krig og fare på annen måte.