Kine døde. Kaja overlevde. Dette er tvillingsøsterens historie om den fatale badeturen.

I løpet av sekunder ble den idylliske badeturen en kamp på liv og død. Bare en av tvillingene overlevde.