Hvilke friluftsområder i Rakkestad er viktige?

Nå får du muligheten til å påvirke kommunens kart over friluftsområder.

Nå får du muligheten til å påvirke kommunens kart over friluftsområder.

Det skal du få muligheten til å være med og kartlegge.

DEL

På kvelden onsdag 14. mars inviterer Rakkestad kommune til et åpent møte i kommunestyresalen i Rakkestad rådhus, hvor de får komme med sine innspill med tanke på kartleggingen og verdsettingen av friluftsområder innenfor kommunegrensene.

Det er med støtte fra Miljødirektoratet og Østfold Fylkeskommune at Rakkestad kommune nå har startet opp arbeidet. Hensikten er å lage en oversikt slik at kommunen blir kjent med og tar hensyn til friluftslivsinteressene. Dette gjelder i både kommuneplansammenheng og i enkeltsaker.

De ulike friluftsområdene vil bli merket med enten A (svært viktig friluftsområde), B (viktig frilfutsområde), C (registrert friluftsområde) til D (ikke klassifisert friluftsområde).

Se kartet her: http://kommunekart.com/klient/indreostfold/friluftsliv

Kommunen har startet opp arbeidet med å kartlegge, og det ligger ute et råutkast som vil være grunnlag for det videre arbeidet. Det videre arbeidet vil bestå av en dialog med friluftslivsorganisasjoner, idrettslag, grunneierlag, skoler, grunneierorganisasjoner og interesserte enkeltpersoner om hvilke områder som er interessante.

Artikkeltags