Kan rakstinger dra på hytta i Sarpsborg? Kommunedirektøren gir deg svaret

Hensikten med hytteforbudet er å ikke belaste helsevesenets kapasitet i hyttekommunen, men hva når begge kommunene tilhører samme sykehus?