(Smaalenenes Avis)

Tidligere i februar skrev Fredriksstad Blad at et innbyggerinitiativ sørget for at saken «Ja til gratis parkering ved Sykehuset Østfold» måtte behandles i Fylkestinget.

Torsdag ettermiddag tok politikerne tak i saken.

– Vi har besluttet at vi kommer til å sende et brev til sykehusledelsen der vi ber om at det vurderes å gjøre noe med parkeringsbestemmelsene, sier fylkesvaraordfører og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Siv Henriette Jacobsen.

Svært belastende

Jacobsen sier at hun håper at ledelsen velger å gjøre endringer.

– Noen har et valg om å dra på sykehuset, andre har ikke det. Her mener jeg at sykehuset har et ansvar for å ivareta sårbare pasienter og pårørende i en akuttsituasjon. En ordning med en parkeringstillatelse for en gruppe mennesker bør derfor vurderes, sier hun.

Jacobsen kjenner selv flere som har opplevd parkeringsavgiften som belastende.

– En venn av meg var pårørende for en pasient i en akutt situasjon. Vedkommende måtte bruke vel 3.500 kroner på parkering i løpet av en ukes tid på sykehuset. Det er veldig forståelig at slike ting oppleves belastende, sier hun.

 

Har ingen makt

Det var i fjor sommer at oppropet «Ja til gratis parkering ved Sykehuset Østfold Kalnes» ble lagt ut på minsak.no, der folk flest kan starte underskriftskampanjer for å få en sak til politisk behandling. I oppropet heter det blant annet at parkeringsavgifter kan føre til redusert besøk til pasienter – og at det for pasientene kan føre til «hjelpeløshetsfølelse og tapsopplevelser som igjen kan resultere i tristhet, oppgitthet og sosial isolasjon, savn og sorg»

Jacobsen opplyser at det var flere forslag oppe til vurdering, men at politikerne til slutt samlet seg om å sende brevet til sykehuset.

Underskriftskampanjen bikket 500 underskrifter, og dermed endte saken på Fylkestinget. Men det er altså ikke så veldig mye de kan gjøre med kravet. Det er nemlig staten som har ansvaret for sykehusene, og dermed er det strengt tatt ikke er Østfold fylkeskommune som skal mene noe om parkeringsavgiftene på Kalnes.

– Men vi kan anmode ledelsen gjennom å sende en melding. Det er det vi gjør nå. Så får sykehuset bestemme seg for hva de vil gjøre med saken, sier hun.