Dette gjelder både rutineultralyd, polikliniske pasienter og fødende.

- Jeg beklager dette på det sterkeste og vil informere når vi igjen kan øke kapasiteten, sier klinikksjef Eirin Paulsen i en pressemelding.

Pågangen av fødende kvinner til Sykehuset Østfold har økt kraftig den siste tiden. Det medfører at sykehuset på nåværende tidspunkt ikke kan ta i mot gjestepasienter fra Akershus og Sverige.

- Vi må først og fremst sikre et forsvarlig tilbud til de fødende i vårt opptaksområde, sier Paulsen.

Gravide som per dags dato allerede følges opp på fødepoliklinikken i Sykehuset Østfold kan fortsette med det, og de kan føde på Kalnes som planlagt. Eksempler på dette er høyrisikosvangerskap.

Kvinner som har vært i Sykehuset Østfold til rutineultralyd uten å følges opp videre på fødepoliklinikken, må planlegge fødsel på annet sykehus.