Katastrofeår for korn, godt år for frukt og bær

Tørkesommer og dårligere priser på kjøtt dro bondeinntekten kraftig ned i 2018.