Juleturnering kveld 4: Mandag 22.11.21

1. Kjell Aspestrand – Tore Bredholt ......................... 63,33

2. Jan Thore Karlsen – Terje Haug ........................... 60,67

3. Mikael Schie – Petter Hystad ............................... 59,52

4. Benn Villy Hågnsen – Torbjørn Fjeld ................... 58,38

5. Johan Sikkeland – Torkel Norum .......................... 53,83

6. Bjørn Ødegård – Arild Oliversen ........................... 52,82

7. Unni Fjeld – May-Irene Isebakke .......................... 44,08

8. Grethe Myhre – Britt Marie Stensrud .................... 43,90

9. Eva Øverby – Anne Hilde Støles Nesbekk ............ 42,42

10. Olav Grefsli – Ragnar Haugen ............................... 37,62

11. Goran Umicevic – Ismet Mujagic .......................... 37,05

Juleturneringen sammenlagt etter 4 kvelder:

1. Jan Thore Karlsen – Terje Haug ............................ 224,1

2. Johan Sikkeland – Torkel Norum .......................... 215,8

3. Ben Villy Hågensen – Bjørn Erik Fjeld ................. 213,5

4. Kjell Aadahl – Ragnvald Stegen ............................ 212,5

5. Britt Marie Stensrud – Grethe Myhre .................... 211,1

6. Kjell Aspestrand – Tore Bredholt .......................... 209,4

7. Unni Fjeld – Torbjørn Fjeld ................................... 203,4

8. Bjørn Ødegård – Arild Oliversen ........................... 190,3

9. Olav Grefsli – Svein Isebakke ............................... 190,1

10. Ismet Mujagic – Goran Umicevic.......................... 188,2

11. Petter Hystad – Mikael Schie ................................ 186,7