Jan kan ikke kjøre ut fra gårdsplassen sin uten å havne i Sverige: – Jeg er heldigvis ikke blitt «tatt»

Jan Myhrvold bor i den gamle tollstasjonen på Rotnemo. Kjører du hit, kan du ikke unngå å havne i Sverige.