Jakter etter nye meddommere

Hvert fjerde år velger kommunestyret meddommere fra Rakkestad.