Gå til sidens hovedinnhold

Jakten på det gode liv

Artikkelen er over 2 år gammel

Hva er egentlig viktig for at vi skal ha det bra? Kommunepsykologen oppgir særlig syv ting som kan gi et meningsfullt og lykkelig liv.

KOMMUNEPSYKOLOGENS RÅD Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hva er egentlig viktig for at vi skal ha det bra? Martin Seligman var en anerkjent psykolog og forsker innen depresjonsfeltet, før karrieren hans på 90-tallet tok en interessant dreining og han ble en pionér innen positiv psykologi. Gjennom PERMA-modellen som beskrives nedenfor, oppsummeres hans glade budskap. Navnet er et akronym for Positive følelser, Engasjement, Relasjoner, Mening og Ambisjoner.

Positive følelser

Å fokusere på positive følelser handler om mer enn bare å smile. Det er evnen til å være optimistisk og se fortid, nåtid og fremtid fra et positivt perspektiv.
En positiv vinkling på livet kan hjelpe oss i relasjoner og i arbeid, og inspirere oss til å være mer kreative og ta flere sjanser. Oppturer og nedturer opplever vi alle. Fokus på nedturene øker sjansen for å utvikle depresjon (samt påvirker fysisk helse negativt), derfor bør vi fokusere mer på oppturene og de positive aspektene i livet.

Engasjement
Det føles godt å gjøre aktiviteter som virkelig engasjerer oss. Alle er forskjellige og vi finner glede i ulike ting, enten det er bøker, sport, naturopplevelser, kunst og håndverk, politikk, eller et interessant prosjekt på skolen eller jobben.
Vi har alle behov for noe i våre liv som får oss til å glemme tid og sted og være helt oppslukt av oppgaven eller aktiviteten på en positiv måte. Denne typen "flyt" av engasjement gir en tilstand i hjernen som stimulerer vår intelligens, våre ferdigheter og følelsesmessige evner.

Relasjoner
Sosiale forbindelser er blant de viktigste aspektene i livet. Mennesker er sosiale vesener som trives med tilhørighet, kjærlighet, intimitet og en sterk emosjonell og fysisk samhandling med andre mennesker. Å bygge positive relasjoner med foreldre, søsken, barn, jevnaldrende og venner er viktig for å spre kjærlighet og glede, og det gir oss støtte i vanskelige tider.

Undersøkelser viser at smertesentrene i hjernen blir aktivert når vi er i fare for å bli isolert. Dette tenker man handler om vår utviklingshistorie hvor isolasjon utgjorde en trussel mot vår overlevelse. Vi var/er avhengig av flokkens beskyttelse.

Mening
Å kjenne en mening med å være på jorden er viktig for å leve et lykkelig liv. Når man snakker om meningen med livet, trenger det ikke å være i religiøs forstand. Det som er viktig for opplevelsen av mening er at vi har et sentralt livsmål, noe vi brenner for, og at vi opplever å være del av noe som er større enn oss selv. I stedet for jakten på kortvarig glede og materiell rikdom, er det aktiviteter som er i tråd med våre verdier og hva vi ønsker å representere, som faktisk gir oss en opplevelse av tilfredshet og mening med livet. Vårt liv må henge sammen for oss på en begripelig måte.

Ambisjoner
Å ha mål og ambisjoner kan hjelpe oss å oppnå ting som kan gi oss en følelse av mestring og prestasjon. Når vi setter oss realistiske mål, kan selv det å starte prosessen for å nå disse målene kan gi oss en følelse av tilfredshet. Når vi endelig oppnår målene, vil vi kjenne på en følelse av stolthet og oppfyllelse. Å fullføre eller oppnå ting i livet er viktig for å få oss til å utvikle oss og kjenne glede.

Hva med alle andre?

Men går livet virkelig bare ut på å dyrke sin egen lykke? Politisk uro, menneskelig lidelse og miljøtrusler, setter moralspørsmål på agendaen. Hva skjer om vår streben etter lykke for egen del ikke er forenlig med en holdbar fremtid for alle?

Heldigvis ser det ut til at moralen er forenlig med lykken. Personer som gir en stor del av inntekten sin til andre, er lykkeligere enn dem som gir lite. De som gir av sin tid til frivillige organisasjoner, eller er politisk aktiv og engasjert, er også lykkeligere enn gjennomsnittet.

Sju ting å strebe etter for et meningsfullt og lykkelig liv:

 • Ta vare på dine relasjoner
 • Sørg for at livet ditt inneholder meningsfulle aktiviteter, som også gagner andre
 • Bruk og utvikle dine evner og interesser

 • Gjør ting sammen med andre

 • Vær fysisk aktiv og legg til rette for god søvn

 • Legg merke til hva som gir deg positive følelser

 • Sett deg mål, og gi deg et klapp på skuldra for det du klarer å gjennomføre


  Kilder og anbefalinger:

  Anders Barstad (sosiolog): artikkel ” Mening, moral og vakre handlinger” (2010)

  PERMA-modellen: https://positivepsychologyprogram.com/perma-model/

Kommentarer til denne saken