IØ-ordføreren foreslo oppussing mens bygninger sto korona-tomme. Tilsvarende er ikke tema i Rakkestad

- Rakkestad kommune har i dag ikke overskudd på arbeidskraft. Tvert om. Vi bruker alle sammen til en mengde oppgaver. Vaktmestere inklusive, forklarer ordfører Karoline Fjeldstad (Sp)