Ikke overrasket om det snart dannes et ulverevir i Rakkestad

Leder for Rakkestad Viltnemd, Jan Lie, forteller om flere ulveobservasjoner i løpet av fjoråret.