- I skogen er det plass til alle

Årets høydepunkt for mange nærmer seg.