– I år blir trolig muligheten til å søke om støtte enda viktigere

Stiftelsen har delt ut 4,2 millioner kroner til lokalmiljøet. Men de tror det fortsatt er det en del som ikke kjenner til muligheten for å søke om støtte.