Peder Harlem (Sp): – Jeg er betenkt over rådmannens innstilling fordi jeg mener det forskjønner området å sette opp en hytte der

Hverken administrasjonen eller fylkesmannen mente Rakkestad kommune burde gi dispensasjon til å rive en gammel hytte og sette opp en ny hytte ved Degernesfjella. Det var flere av politikerne uenig i.