Hvis vi aldri bekymrer oss, vil det sannsynligvis bety at vi ikke bryr oss om noe som helst. Det er lurt å ha evnen til å kunne bekymre seg, det vil si evnen til å se for seg ting som kan gå galt, for å forebygge at det skjer. For noen tar imidlertid bekymringen overhånd. Det blir en kronisk og overdreven bekymring og uro som går ut over hvordan vi fungerer i dagliglivet.

Noen ganger prøver vi å forberede oss, eller forutsi hva som skal skje gjennom å bekymre oss. Vi har ofte unødvendig negative spådommer, og de fleste utfall vi bekymrer oss for blir faktisk aldri en realitet. I virkeligheten er det verken nødvendig eller mulig å være forberedt på alt. Vi må også skille mellom bekymringer som vi kan løse (og lage en plan for hvordan i skal løse problemet så vi får det ut av verden), og ting vi ikke kan gjøre noe med, i hvert fall ikke akkurat nå. Vi kan øve på å ta frem en tanke som pleier å utløse bekymring og bare la den være der, eller drive forbi som skyer på himmelen. Vi trenger å erfare at ubehagelige tanker ikke er farlige, og at vi ikke trenger «å plukke opp telefonen og snakke i timevis hver gang bekymringer ringer».

Det diagnoseboka kaller generalisert angst kjennetegnes av at vi bekymrer oss hele tiden for ting som kan gå galt, og er engstelig, urolig og rastløs. Det er vanskelig å slappe av, og over tid kan vi utvikle kroppslige plager som anspenthet, smerter, tretthet, irritasjon, magetrøbbel og søvnvansker. Generalisert angst blir vi med andre ord svært sliten av. Vi bekymrer oss kanskje etter hvert for symptomene på angst, og for at vi bekymrer oss for mye. Vi bekymrer oss for konsekvensene for egen kroppslig og mental helse, og for funksjonstapet som bekymringen gir. Det blir en ond sirkel man kan trenge hjelp til å komme ut av.

Dersom vier alvorlig rammet av en psykisk lidelse er det alltid viktig å få profesjonell hjelp. For noen ligger den beste hjelpen i å jobbe med egen historie, forstå hvorfor vi har blitt som vi har blitt og gi oss selv aksept for den vi er, og få støtte til å følge egne mål og verdier. For andre er det bedre å jobbe konkret med situasjoner som blir vanskelige i nåtiden. Eksponeringstrening som utfordrer bekymringstankene er en godt anerkjent metode. Noen innfallsvinkler retter seg mot de negative tankene om bekymring, følelsen av manglende kontroll,og bekymringen for negative følger av bekymring. Andre utfordrer de positive tankene om bekymringen som gjør at vi ikke vil gi slipp på den. Vi kan også bruke avspenningsøvelser, og oppmerksomt nærvær for å stresse ned.

I barndomshjemmet mitt hang det en gammel tavle med en liten bønn: «Gud, gi meg slik sinnsro at jeg klarer å godta de ting jeg ikke kan forandre, mot til å forandre de ting jeg kan og forstand til å se forskjellen». Om vi klarer dette, uavhengig av religiøs overbevisning, er vi kommet langt i å mestre vår bekymringsangst.

Spørsmål som kan være nyttige ved generalisert angst:

 • Hva er konsekvensene av å ikke bekymre seg?
 • Kan vi bry oss selv om vi ikke er bekymret hele tiden?
 • Blir vi tryggere eller bedre forberedt ved å bekymre seg?
 • Kan vi endre hendelser ved å bekymre oss?

Livsstilvalg som kan dempe angst:

 • Snakk om angsten med en du stoler på
 • Lær en avspennings- eller pusteteknikk
 • Vær forsiktig med alkohol, røyk og andre rusmidler
 • Begrens inntak av koffein fra kaffe, te og energidrikker
 • Dyrk mosjon og sunt kosthold
 • Sørg for god og regelmessig søvn
 • Unngå langvarig stressbelastning

Anbefalinger:

Ingvard Wilhelmsen på Årskonferansen 2018: https://www.youtube.com/watch?v=dUkQWljY-hg

På innføringskurset om psykisk helse, kan du blant annet lære mer om bekymring og angst. https://www.rakkestad.kommune.no/velkommen-til-innfoeringskurs-i-psykisk-helse.6311423-173709.html