– Hvis dette pågår over tid, kombinert med økende fravær, så må vi sørge for å ha tilgjengelige ekstramannskaper

Kommunen kartlegger ansattes kompetanse for å se om de kan omdisponeres til helse- og omsorgssektoren.