Det er mest hverdager, og noen er faktisk ganske grå om vi skal være helt ærlig. Men vi ønsker alle å ha det bra, og det er heldigvis mye vi kan gjøre for å oppleve mer glede og trivsel i hverdagen, og det gjelder både for gammel og ung!

«Hverdagsglede» er basert på en rekke undersøkelser og studier, og peker på fem viktige grep som kan bidra til å fremme god psykisk helse og livskvalitet, og forebygge psykiske lidelser i befolkningen: vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd til andre, og gi av deg selv. De som kjenner PERMA-modellen i positiv psykolog, som jeg har omtalt tidligere, vil se at det er stor grad av overlapp.

Det er laget filmer (se lenke, eller søk på YouTube) som gir råd, og inspirasjon. Så blir trikset å gå fra tanke til handling og sette i gang.

Vær oppmerksom

Oppmerksomhetstrening kan bedre immunforsvaret vårt og gi økt glede. Det kan redusere stress og forebygge depresjon. Vi blir flinkere til å fokusere og får bedre hukommelse om vi er mer oppmerksomme på hva som skjer i nuet.

Tips:

 • Vær til stede i øyeblikket – enten du går en tur alene eller spiser lunsj med en kollega.
 • Skru av autopiloten og la deg oppsluke av en aktivitet – fullt og helt.
 • Legg merke til sansene: hva du hører, ser, føler, lukter og smaker
 • Vær nysgjerrig og legg merke til noe vakkert, interessant eller uvanlig.

Vær aktiv

Trening utløser endorfiner som øker velvære og reduserer stress. Trening kan også gi bedre hukommelse, læring, søvn, økt mestring, vitalitet og overskudd, og færre psykiske plager. Fysisk aktivitet får tankene våre over på et mer positivt spor.

Tips:

 • Hjernen vil spare energi så vi må ta grep for å overstyre den og passere «dørstokkmila». Legg en plan og gjør gjerne avtaler med andre.
 • Finn en fysisk aktivitet som du har glede av, og som passer din form.
 • Legg fysisk aktivitet inn i hverdagen: bruk trappene, bruk beina eller sykkelen.
 • Gjør noe som får opp pulsen din.

Fortsett å lære

Læring endrer hjernen! Hver gang vi lærer noe nytt dannes nye koblinger. Nye spor i hjernen gjør at vi kan bryte vaner og mønstre. Ny kunnskap gir nye muligheter. Læring er bra for hjernen, gir mestring og styrker selvtilliten, bidrar til mer sosial samhandling med andre og økt livskvalitet.

Tips:

 • Våg deg ut av komfortsona, og prøv noe nytt, noe hyggelig og noe vanskelig.
 • Ta opp en hobby, idrett eller interesse, eller meld deg på et kurs.
 • Lær et nytt (digitalt) verktøy, spill et instrument, reparer noe, prøv en ny oppskrift.
 • Sett deg et mål du ønsker å oppnå.

Knytt bånd

Mennesker er flokkdyr, og sosiale relasjoner er bra for vår psykiske helse, og fungerer som en buffer mot psykisk uhelse. Den praktiske bistanden og den følelsesmessige støtten relasjoner kan gi oss, gjør oss bedre rustet til å takle vanskelige perioder i livet og kan gi oss bedre helse.

Tips:

 • Ta vare på flokken din: familie, venner, kollegaer og naboer.
 • Bruk telefon, e-post, sms og sosiale medier.
 • Ta opp kontakten med tidligere bekjente, eller bli kjent med nye.
 • Meld deg inn der du kan møte andre som er interessert i det samme som deg

Gi av deg selv

Livskvaliteten blir høyere når vi har en følelse av mening og bidrar i samfunnet. Det å gi aktiverer områder i hjernen som er ansvarlig for lykke, belønning og velvære. Når vi gir kan i føle vi oss sterkere, roligere og få en økt følelse av egenverdi. Når vi flytter oppmerksomheten bort fra oss selv, kan det redusere negative tanker og stress.

Tips:

 • Gjør noe for en venn, eller gi en fremmed en hjelpende hånd.
 • Vær en ressurs i andres liv og bidra med din tid, kunnskap tilstedeværelse og omsorg.
 • Meld deg som frivillig
 • Spre glede i lokalmiljøet, da gir du også noe tilbake til deg selv.

Kilder og anbefalinger: Fem grep for økt hverdagsglede - Rådet for psykisk helse

Vil du lære mer? Kurs i Hverdagsglede starter på Familiesenteret 7. mars. Ta kontakt med Sara Thoresen