Hver 10. raksting er medlem av trossamfunn utenfor statskirken. Det må kommunen betale for

Artikkelen er over 1 år gammel

Rakkestad kommune sender penger til i alt 69 tros- og livsynssamfunn over hele landet.