Hva er egentlig PO og SLT? Politikontakten måtte oppklare

Det er ikke alle forkortelser som er en del av dagligtalen til folk flest.