Jorunn Elisabeth Andersen er glad for at Rakkestad brannvesen tok på seg oppdraget med å brenne ned det gamle gårdshuset, som har stått tomt å mange år. Nedbrenningen var en del av praksisuken til Rakkestad brannvesen.