HR Maskin har forvandlet hver krise til en mulighet. I disse dager drar de på en landsomfattende tour

Finanskrisen ga nye offshoreprodukter. Oljekrisen flyttet fokus fra offshore til landbruk og koronakrisen førte til større digital satsing. HR Maskin AS vet med andre ord hvordan man omstiller seg i krisetider.