«Motstandsarbeid på svenskegrensa»

Av

Curtåke Sandberg fra Ed i Sverige holdt et interessant og lærerikt foredrag på Hjemmefrontmuseets høstens første temamøte.