Det har løst seg godt for Ungdommens kulturhus. Da det nye vaksinesenteret ble flyttet til Aktivitetshuset i Rådhusveien 1, hvor ungdommene tidligere hadde lokaler, sto også Rakkestad kulturskole klar for bruk. Nå har de flyttet permanent inn i kulturskolen.

– Vi er veldig glad for at vi får være her, og bli en større del av kulturskolen. Vi får låne utstyr og disponere rommene som vi vil, sier Marius Winsjansen, som er en av tre ledere for Ungdommens kulturhus.

– Vi skal ha det moro

Hver torsdag tar en fast gjeng turen til Ungdommens kulturhus etter skoletid. Der får de spille instrumenter og gjøre morsomme oppgaver, i tillegg til at de får servert mat. Dette er et gratis tilbud fra Rakkestad kommune for ungdom i 13 til 18-årsalderen.

– Vi sitter stort sett og spiller instrumenter. Noen er habile musikere, andre spiller ikke. Her får man muligheten til å prøve seg uavhengig av ferdighetsnivå. Vi får boltre oss som vi vil her på kulturskolen, i dansesalen er det blant annet et bordtennisbord og vi har også planer om å drive litt e-sport framover. Ungdommene kommer også selv med innspill om aktiviteter vi kan gjøre, og i dag skal vi lage roboter, forteller Winsjansen.

Han understreker videre at dette skal være et lavterskel tilbud.

– Målet vårt er at vi skal ha det moro!