Et ark med meldingen "ADVARSEL: Her pågår norskfiendtlig virksomhet" og et sperrebånd med Nordfront sine forskjellige hjemmesider på sperret inngangen til Rakkestad Avis mandag morgen.

- Det er ubehagelig. Dette er en type handling som er gjort for å skape frykt. Det som er viktig for oss nå er at politiet gjør det de kan og skal for å oppklare saken, sier redaktør i Rakkestad Avis, Elin Marie Rud.

Har du noen tips i saken? Kontakt RAs redaksjon eller politiet.

Politiet var på stedet kort tid etter at det ble oppdaget, men det finnes foreløpig ingen svar på hvem som skal ha hengt opp advarslene på redaksjonsdøra. Saken skal nå etterforskes.

Det skal ikke slik RA-redaksjonen ser det, være noen enkeltsaker som skal kunne være knyttet til en slik type advarsel.

«Nordfront» skal ha sitt utspring i en høyreekstrem gruppe som kaller seg "Svenska motståndsrörelsen". Den norske gruppen sier den jobber for «nasjonal sosialisme og for et forent Norden».