– Vi har mange sårbare pasienter som vi fortsatt må beskytte, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen i en pressemelding.

Etter at de fleste nasjonale smitteverntiltakene ble fjernet lørdag 12. februar, har folk flest lagt bort munnbindet. Men hvis du skal til sykehuset, skal munnbindet fortsatt på.

- Vi må ha strengere regler i helsetjenesten enn det som gjelder i samfunnet forøvrig. Det gjelder både for pasienter, besøkende og også for medarbeidere, sier Stene-Johansen.

Må være hjemme

I sykehuset er det en rekke pasienter som risikerer å bli alvorlig syke dersom de blir smittet. I tillegg må sykehuset prøve å unngå at mange medarbeidere blir syke. Medarbeidere skal fortsatt bruke munnbind ved pasientkontakt, og når de ikke kan holde 1 meter avstand til kollegaer.

- Sykefraværet i sykehuset er høyt, og det er viktig at vi gjør hva vi kan for at det ikke øker ytterligere. I tillegg til å bruke beskyttelsesutstyr, skal alle medarbeidere i sykehuset fortsatt være hjemme i minst 4 dager hvis de har testet positivt på korona. Dette gjelder uansett vaksinestatus og om de har symptomer eller ikke, sier Stene-Johansen.

Fortsatt besøksrestriksjoner

Besøksforbudet i Sykehuset Østfold ble opphevet 4. februar, men det er fortsatt strenge restriksjoner for besøk.