Hjemmefrontmuseet har også i år samarbeidet med Rakkestad Ungdomsskole hvor elevene i 9. klasse får historier om andre verdenskrig.

Dette samarbeidet har vært gjennomført gjennom mange år, og både skolen og Hjemmefrontmuseet sitter igjen med et inntrykk av at dette har stor verdi.

Opplegget starter med en omvisning for elevene på museet før de etter noen dager møter i små grupper hvor medlemmer fra museet orienterer om forskjellige temaer og hendelser under andre verdenskrig. Elevene skal deretter lage prosjekter på skolen om de temaene de har vært gjennom, og dette presenteres for medlemmene fra Hjemmefrontmuseet som har vært med i gruppemøtene samt andre interessert fra styret/guider.

Totalt er det rundt 100 elever som er med, og fra museet stiller 10 – 11 guider/styremedlemmer.

Opplegget på museet foregår over tre dager totalt, og elevenes prosjekter presenteres for museets folk i juni.

Som en avslutning gjennomføre elevene og noen fra Hjemmefrontmuseet en     marsj gjennom en av flyktningerutene til Sverige. Elevene kjøres i buss til Skogstad Gård i Rødenes og går gjennom skogen til Långvassdalen i Sverige. Det blir også lagt inn noen overraskelser i løpet av turen. Det er en krevende tur.

De siste årene har det også vært en avslutning i tillegg til marsjen i flyktningeruten til Sverige. Elever og lærere har vært i Polen/Tyskland og har bl.a. sett fangeleiren i Auschwitz.

Vi tror alle er av den oppfatning at dette tiltaket er god historieopplæring. Historien er i ferd med å bli glemt, og Hjemmefrontmuseet har som oppgave å bidra til at dette ikke skjer.

Mange har sikkert opplevd den siste tiden at elvene er aktive for å skaffe penger for å finansiere turen til Polen. Det være seg innsamling av flasker for å få pant, men de er også aktive ved arrangement i Storgata med å selge vafler og andre ting.

Vi oppfordrer gjerne alle til å være positive slik at de oppnår inntektene de trenger. 

Hjemmefrontmuseet retter en takk til Rakkestad Ungdomsskole som bidrar til det viktige arbeidet med å huske hva som skjedde.