Henter og leverer biler fra verkstedet: – Dette er en del av dugnaden

De lokale bilverkstedene yter ekstra service for å skape trygghet for kundene.