Helt på jordet med Skammelsrud

Sjetteklassingene fra Kirkeng skole dro på seg gummistøvlene og rettet kursen mot Lillerudlunden denne skoledagen.