– Han skal holde foredraget "De vanligste demenssykdommene. Årsaker, symptomer og behandling" i festsalen i Rakkestad kulturhus, sier Camilla Claussen og Solveig Reinfjord, som begge jobber i helsetjenesten i Rakkestad kommune. De oppfordrer alle til å komme på foredraget som er gratis og holdes i regi av Nasjonalforeningen Askim og omegn demensforening.

– Det er viktig med kunnskap om demens slik at de som er rammet kan bli bedre ivaretatt og få bedre livskvalitet, ved at omgivelsene og lokalsamfunnet har kjennskap til sykdommen og hvordan den utvikler seg. Jo mer kunnskap, dess mindre tabubelagt blir det, sier Claussen og Reinfjord.

– For alle

Derfor mener de at foredraget er interessant for alle. Det være seg om man kjenner noen som er rammet, er pårørende eller helsepersonell.

– Demens kan også ramme en selv, og i et stort spenn av alder, ikke bare godt voksne, påpeker Solveig Reinsfjord. Claussen og Reinfjord forklarer samtidig at forskning viser at det er mulig å forebygge demens.

Store tall

Tall fra demensforeningen viser at over 77.000 mennesker i Norge har demens i dag, og trolig vil antallet fordobles fram mot 2040. Mange tror demens kun rammer eldre, men også yngre personer kan få sykdommen.

Av alle som lever med demens i dag, antas det at rundt 4.000 er under 65 år. Over 350.000 er nær pårørende til en med demens.

– Det åpne møtet er en fin mulighet for rakstingene å møte representanter fra Askim og omegn demensforening. Det finnes ingen egen demensforening i Rakkestad, så Askim og omegn demensforening er svært interessert i å skaffe seg kontaktpunkter i Rakkestad, sier Camilla Clausen.

Fikk demensprisen

Foredragsholder Peter Bekkhus-Wetterberg mottok demensprisen for Østfold i 2017.  Han bor på Tomter og er overlege ved Hukommelsesklinikken på Ullevål. Han har jobbet med demens i mer enn 25 år. Han beskrives som en engasjert og kunnskapsrik mann som brenner for jobben sin. Han holder foredrag om et tema som kan være både tungt og trist. Spesielt for pårørende til en person med demens. Men også for helsepersonell. Han formidler på en folkelig måte som gjør at alle forstår. Han har også vært med på flere av demensforeningens pårørendeskoler.

Midler fra TV-aksjonen 2013 er med på å gjøre det mulig å arrangere denne kvelden.