Av denne potten kan kommunene nå søke om midler til gode tiltak i sine nærområder, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

– Dette er svært gledelig. Nå håper vi at Østfold-kommunene søker på midler. Nå har de en glimrende sjanse til å styrke folkehelsearbeidet lokalt, sier leder Inger Christin Torp i Østfoldhelsa.

Helsedirektoratet har innstilt Østfold som ett av fem fylker i prosjektet «Program for folkehelsearbeid i kommunene».

Prosjektet skal jobbe med å bedre den psykiske helsen blant barn og unge. Det er mange som sliter med psykiske helseplager. Helseoversikten «Oss i Østfold» viser for eksempel at forekomsten av lettere psykiske plager i aldergruppen 15-29 år i Østfold ligger 15 prosent over landssnittet, opplyser Østfold fylkeskommune.

Totalt til prosjektet bevilges 41,1 millioner kroner. Hvor stor del av potten som tilfaller Østfold avklares om kort tid.

Det er Østfold fylkeskommune som forvalter midlene fra staten. Disse midlene skal i sin helhet gis videre til tiltakene som kommunene skal arbeide med. Det er kommunene som selv skal velge tiltakene de vil søke midler til.