Har fått tildelt 32.000 kroner til Suteren

Repareres: Skogsbestyrer Knut Østby har fått penger til å reparere stien som er anlagt for at man skal kunne gå tørrskodd langs Glomma fra Suteren til den flotte sandstranden på Røsæg. Arkivfoto

Repareres: Skogsbestyrer Knut Østby har fått penger til å reparere stien som er anlagt for at man skal kunne gå tørrskodd langs Glomma fra Suteren til den flotte sandstranden på Røsæg. Arkivfoto

Stien fra Suteren til Røsægstranda skal nå bli utbedret.

DEL

– På stien ned til badestranda der hvor elva er på sitt høyeste blir det erosjon så vi må lage en ny steintrapp, forklarer skogsbestyrer Knut Østby.

Rakkestad kommune søkte derfor om 32.000 kroner til bygging av trapp på turstien på Sutern bort til Røsægg. Viken fylkeskommune har nå svart at de tildeler kommunen hele summen de søkte om.

Eroderer

I forbindelsen med etablering av badestranda på Røsægg ble det bygget en sti fra Suteren. Denne stien er i hovedsak bygget på en solid og god måte. Men på en strekning går stien i et område hvor Glomma eroderer når den er flomstor. I dette området må det gjøres tiltak som hindrer at elva ødelegger stien.

Østby skriver i søknaden at kommunen ønsker å bygge en steintrapp med sprengstein som vil tåle påkjenning fra elva. Det er bestilt stein fra et steinbrudd i nærheten.

Stien mellom Suteren og Røsægg er laget for at flere skal få tilgang til den fine sandstranda som Østby tidligere har karakterisert som Rakkestad riviera.

LES OGSÅ: – Fineste stranda i hele Rakkestad

Statlig friluftsområde

Rakkestad kommune har fikk i 2017 statlig støtte til å gjøre Røsægmoa badeplass mer tilgjengelig for allmennheten. Kommunen eier området Suteren som ligger ved siden av. Kommunen inngikk en avtale med 50-års varighet med grunneier Rolf Magne Oustorp på Røsæg gård.

LES OGSÅ: Har laget sti bort til sandstrand: – Dette er Rakkestads riviera

Det ble opparbeidet en sti fra Suteren til Røsæg. Nede ved vannet ble store steiner som lå langsmed den bratte fjellsiden brukt til å anlegge en sti bort til Røsæg og det ble hogd en del vegetasjon langs vannet for å gjøre det fremkommelig.


Artikkeltags