Hannah (11) og familien fremmer klimabudskap i ny TV-reklame: - Alle må bidra

Familien Thune fra Rakkestad er fremtredende i Gildes nye TV-reklame der det viktigste budskapet er at alle har ansvar for å ta vare på kloden.