Gran mølle med byggeplaner – trenger mer plass

Felleskjøpet Agri SA ønsker å bygge en ny mottaks-sjakt med gjennomkjøring ved Gran kornmottak. Det vil bedre mottakskapasiteten og trafikksikkerheten.