Glomma ligger 10–15 år fram i tid. Først skal det bores etter mer vann i fjella

– Skal vi gjøre tiltak på vannforsyningen i dag må vi ta høyde for 100 år fram i tid og sikre vannforsyningen for framtiden.