Fylkeskonservatoren holder et øye med Rakkestad kommune

Etter at kommunen ga rivningstillatelse på Gautestad stasjon, reagerte fylkeskonservatoren.