Går mot oppstart tidligst i august for breddefotballen

Rogaland Fotballkrets har utsatt alle seriekamper til høsten med mål om starte opp i august. Østfold Fotballkrets (ØFK) avventer ytterligere før de kommer med en ny uttalelse om oppstart av breddefotballen.