Fylkesmannen trekker innsigelsen mot nytt boligfelt

Fylkesmannen trekker innsigelsen etter at kommunen kom med nytt forslag for Fladstad II.