Fylkesmannen krever at det bygges tettere – Rakkestad kan ikke sammenlignes med mer bynære strøk svarer kommunen

Fylkesmannen krever at hvis man skal bygge ned dyrka mark så må det bygges tettere enn det er lagt opp til på Fladstad II.