(Fredriksstad Blad)

Det er for tiden påvist fugleinfluensasmitte i nesten 40 land i Europa. Nå som trekkfuglene er på vei tilbake til landet gir det økt risiko for at villfugl drar med seg smitten til Norge. Derfor setter Mattilsynet i gang to strakstiltak for å holde smittesituasjonen på et lavest mulig nivå.

Det er ikke påvist smitte i Norge foreløpig.

– Vi har lave skuldre, så dette er tiltak som er «føre var», poengterer seniorrådgiver i Mattilsynet, Kirsti Ullsfos til Fredriksstad Blad.

Ikke farlig for mennesker

Hun forsikrer om at influensasmitten ikke er farlig for mennesker, men sier likevel at dersom det blir påvist smitte i Norge og Østfold kan det få store konsekvenser for fjærfebransjen.

Det er spesielt viktig for Østfold, fordi her er det mye fjærfeproduksjon. Det vil få store utfordringer for dyrehelsa, velferd og økonomi dersom smitten sprer seg til det kommersielle fjærfeholdet, sier Ullsfoss.

– Hvor mye kan en eventuell smitte koste den store fjærfebransjen i Østfold?

– Det tør jeg ikke å si noe om, men i Sverige var det i løpet av vinteren 200 000 høner som måtte avlives. Det er naturlig nok et stort antall. I kommersielt fjærfehold har de god rutiner mot å ta med smitte inn i fjærfehuset, men når en slik situasjon oppstår så er det klart at vi vil oppfordre dem til å tilsvarende høyne sin smitteberedskap, utdyper mattilsynet videre.

– Hva gjør dere dersom det oppdages smitte?

– Da prøver vi å sanere og fjerne smittestoffet så raskt som mulig ved å stenge av områder hvor vi finner smitte. Vi fjerner alt ved området som kan ha smitte ved seg, forklarer seniorrådgiveren.

Med smittesituasjonen som flyr over Europa om dagen mener mattilsynet at det er høyst sannsynlig at smitten også kommer til Norge.

– Vi regner vel med at det er stor sannsynlighet for at villfuglen vil bringe med seg smitten, men vi har lave skuldre med tanke på videre smitteføring. Men vi ønsker å være føre far, for vi ser konsekvensene i Europa, sier Kirsti Ullsfos til Fredriksstad Blad.

To konkrete tiltak

For å slippe en epidemi i Norge setter Mattilsynet i gang to strakstiltak. Det første er at de ber publikum om hjelp. Ser du døde måker, svaner og annen død villfugl som har naturlig tilhold i nærheten av vann, vil Mattilsynet ha beskjed så raskt som mulig.

– Vi ber publikum kontakte mattilsynet når de finner døde fugler. Det gjelder fugler som har tilknytning til vann, som ender, svaner, gjess og måker. For på den måten håper vi å fange opp når fugleinfluensaen kommer til Norge.

– Det andre er at vi har innført et portforbud. Det er fordi villfuglen trolig kommer med smitten. Derfor er det viktig at den ikke kommer i kontakt med tam fugl. Derfor skal tam fugl holdes på en måte slik at de ikke kommer i kontakt med ville fugler. Derfor må eiere ta de inn, eller legge på tak for å hindre dette. Det får store konsekvenser for tamme fugler dersom den blir smittet, advarer hun videre.

Derfor må du både som kommersiell og privat fjærfeholder sikre dyra dine mot smitte. Særlig private som holder fugl på hobbybasis bes være ekstra forsiktige.

– Helsetilstanden i Norge er god, men i hobbyfjærfehold ser vi at helsetilstanden ikke er like god som hos de kommersielle. Her påviser vi stadig alvorlige sykdommer. Det er derfor det er nødvendig å sette i portforbudet. Fordi det kan igjen smitte det kommersielle