Tok sensasjonelt bilde – denne tiuren er en skikkelig Don Juan

Et fantastisk syn utspilte seg på tiurleiken i Trømborgfjella.