De gule lappene er levert i postkasser i Rakkestad. «Vil dere være med og hjelpe de som virkelig trenger det!» står det med fyldige fonter.

Men rakstinger bør vite at organisasjonen «Velgjerning» befinner seg på Innsamlingkontrollens OBS-liste. Hensikten med denne listen er å advare mot useriøse innsamlinger.

«Organisasjonen har oppgitt informasjon om daglig leder, styremedlemmer, og sortering og lagring av innsamlede klær. På tross av at organisasjonen allerede driver aktivt med klesinnsamling, opplyser dens representanter at de ennå ikke har funnet en organisasjon i Ukraina som skal motta klærne. Innsamlingskontrollen har heller ikke mottatt noe budsjett for virksomheten.

Organisasjonen tilfredsstiller således ikke de grunnleggende krav som Innsamlingskontrollen mener bør stilles til organisasjoner som er avhengig av allmennhetens støtte for å drive sin virksomhet og nå sitt formål», heter det i begrunnelsen fra Innsamlingkontrollen.

«Velgjerning» er registrert på en adresse i Sylling i Buskerud.