Fotballkretsen må permittere: – Den dagen det er lov å spille fotball igjen skal kampene i gang raskt!

Heller ikke Østfold fotballkrets slipper unna permitteringer. Etter påske blir fem av kretsens sju ansatte permittert.