(Smaalenenes Avis)

Det melder Forsvaret i en pressemelding. ​Årsaken er militær øvingsaktivitet med helikopter i Østfold og omegn, samt Oslofjorden og utkanten av Oslo.

Øvelsen vil pågå i tidsrommet fra mandag 24. april til fredag 28. april.

Flygningen vil forekomme på kvelds- og nattestid. Øvelsen er en del av et årlig treningsprogram og det er viktig å få trent på utfordringene som kvelden og natten gir.

Publikum i berørte områder vil måtte påregne økt helikopterstøy kveld og natt i perioden øvelsen varer.